top of page

☯️ ความหมายของหยิน-หยาง ☯️สลักลายสัญลักษณ์บนแหวนนพเก้า

☯️ ความหมายของหยิน-หยาง ☯️

สลักลายสัญลักษณ์บนแหวนนพเก้า

● ความแตกต่างที่ลงตัวของสัญลักษณ์ “หยินหยาง” ○

สีขาวและดำ ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวของสองขั้วที่ต่างกัน

แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล โดยจักรวาลซึ่งจะมีสองด้าน

ที่ตรงกันข้ามเสมอ

สีดำ คือ “หยิน” หมายถึง ดวงจันทร์ เป็นพลังที่แสดงถึงความเยือกเย็น

การหยุดนิ่ง ใช้แทนพลังแห่งสตรีเพศ หรือผู้หญิง

สำหรับสีขาว คือ “หยาง” เป็นพลังที่แสดงถึงความร้อนแรง

ความกระตือรือร้น ความเคลื่อนไหว เป็นพลังแห่งบุรุษเพศ หรือผู้ชาย ความแตกต่างที่ลงตัวของสัญลักษณ์ “หยินหยาง”

○ ความสมดุลของจักรวาล ●

มีเย็นก็ย่อมมีร้อน มีหยุดนิ่งย่อมมีเคลื่อนไหว มีหญิงย่อมมีชาย หากมีพลังใดพลังหนึ่งมากเกินไป ความไม่พอดีย่อมเกิดขึ้น จึงทำให้มีปัญหาต่างๆตามมา เช่น หากมีพลังหยินมากเกินไป ความสงบนิ่งจะเกิดขึ้นมากผิดปกติ ทำให้ดูไม่มีเรี่ยวแรง เฉื่อยชา

แต่ถ้าพลังหยางที่มากเกินไป ก็จะทำให้เกิดความเคลื่อนไหวมากผิดปกติ ทำให้ดูรุนแรง ร้อนรุ่ม มีเหตุการณ์วุ่นวายต่างๆ และความไม่สมดุลของสองพลังนี้ ย่อมเป็นเหตุให้หยุดการเจริญเติบโต สิ่งใหม่ๆ ชีวิตใหม่ๆ ก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้

● ปรับพลังให้เกิดความสมดุลในชีวิต ○

“หยินหยาง” จึงเป็นสัญลักษณ์ของความสมดุล ที่นำพาให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ความสุข ความพอดีในชีวิต ทำให้ชาวจีนโบราณได้นำหยินหยางมาใช้กับการจัดฮวงจุ้ยภายในบ้านเรือน เพื่อให้เกิดสิ่งที่เป็นมงคลต่อผู้อยู่อาศัย หรือ สร้างเป็นของมงคลพกพาติดตัว

#แหวนนพเก้าสลักลาย #แหวนนพเก้า #วิจิตรศิลป์ #แหวนพูนทรัพย์ #หยินหยาง #นพเก้า #NineGemsRing #Gemstones #อัญมณี #Jewelry #IGA #วิจิตรศิลป์ #Vijitsin




ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page