top of page

ความหมายแหวนนพเก้า กับ สลักลายพระพิฆเนศ

🕉 ความหมายแหวนนพเก้า กับ สลักลายพระพิฆเนศ 🕉

ความเป็นมงคลในทุกๆด้านของแหวนนพเก้า ซึ่งประกอบไปด้วย อัญมณี 9 ชนิด ที่คัดสรรอย่างถูกต้องตำราโบราณ ทำให้เกิดอานุภาพทั้งการส่งเสริมความเป็นมงคล ด้านการเงิน การงาน สุขภาพ ความรัก และอื่นๆ แหวนนพเก้าจึงเป็นที่นิยมตั้งแต่สมัยโบราณ มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้มีการออกแบบแหวนนพเก้าให้มีลวดลายต่างๆที่เป็นมงคล

เช่น “การสลักลายพระพิฆเนศ ลงไปในแหวนนพเก้า” 💎💍

“พระพิฆเนศ”

เป็นเทพเจ้าในความเชื่อของศาสนาฮินดู 🙏

เป็นเทพเจ้าผู้มีปัญญาเป็นเลิศในศิลปวิทยาทุกแขนง มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก ให้ผลด้านการขจัดอุปสรรค และการประสบความสำเร็จ จึงมีผู้เคารพบูชาองค์พระพิฆเนศจำนวนมาก เพราะเชื่อว่าท่านจะประทานพรด้านการประสบความสำเร็จ และการขจัดอุปสรรคให้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิน การงาน และอื่นๆ อีกมาก ซึ่งส่วนมากแล้ว หากบูชาได้อย่างถูกต้องก็จะเกิดผลตามที่ปรารถนา

การสลักลายพระพิฆเนศลงในแหวนนพเก้า จึงถือเป็น “มงคลสองเท่า”

เพราะโดยปกติแล้วแหวนนพเก้าที่ประกอบด้วยอัญมณีมงคล 9 ชนิดตามตำราโบราณ ช่วยส่งเสริมให้เกิดความเป็นมงคลในตัวเองอยู่แล้ว ยิ่งมีการเสริมด้วยการสลักลาย พระพิฆเนศลงไปด้วย จึงถือว่าให้ผลเป็นอย่างดีในด้านของการขจัดอุปสรรค

และการประสบความสำเร็จ ทั้งหน้าที่การงาน การเงิน และอื่นๆ 💖✨

#แหวนนพเก้าสลักลาย #รีวิวแหวนนพเก้า #รีวิววิจิตรศิลป์ #แหวนพูนทรัพย์ #แหวนพูนทรัพย์พระพิฆเนศ #แหวนพระพิฆเนศ #แหวนนพเก้า #นพเก้า #NineGemsRing #Gemstones #อัญมณี #Jewelry #IGA #วิจิตรศิลป์ #Vijitsin
ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page