top of page

ความเชื่อโบราณเกี่ยวกับ “แหวนนพเก้า” 💍✨

ความเชื่อโบราณ

เกี่ยวกับ “แหวนนพเก้า” 💍✨

========================

🌟 ความนิยมในกลุ่มข้าราชการ 🌟

พลอยนพเก้ายังเป็นที่นิยมกันมากในกลุ่มข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในสมัยโบราณ เพราะใช้สำหรับเป็นเครื่องประกอบเกียรติยศ ความเชื่อนี้จึงสืบทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

🌟 “ตำรวจ ทหาร” ข้าราชการที่อยู่กับคนไทยมายาวนาน 🌟

เพราะไม่เพียงแค่ความสวยงามของตัวแหวนเท่านั้น แต่แหวนนพเก้ายังเป็น เครื่องประดับมงคลที่มีอานุภาพหลายประการ ทำให้เหล่าบรรดาข้าราช ไม่ว่าจะเป็นตำรวจ ทหาร และข้าราชการในส่วนอื่นๆ ล้วนสวมใส่ นพเก้า

🌟 ช่วยเสริมบารมี ยศถาบรรดาศักดิ์ อำนาจ วาสนา 🌟

โดยเฉพาะพลังอำนาจให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาศรัทธาเชื่อถือ อำนาจของความเมตตา เป็นที่รักใคร่เมตตาของลูกน้อง เจ้านาย ตลอดจนคนรอบข้าง "นพเก้าก็เป็นได้ทั้งเครื่องประดับมงคลและเครื่องรางที่มีอานุภาพในตัวเอง"

========================
ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page