top of page

จี้กังหันนพเก้า พัดพาสิ่งที่ดีๆเข้ามา และพัดสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปจากชีวิต

จี้กังหันนพเก้า

พัดพาสิ่งที่ดีๆเข้ามา และพัดสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปจากชีวิต

คติความเชื่อมาจากจีน ว่าใบพัดของกังหันทั้ง 4 ใบ จะพัดพาโชคลาภ และความเป็นมงคลต่างๆมาให้แก่ผู้ครอบครอง ขณะเดียวกันยังมีพลังอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยพัดพาสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปจากชีวิต และพัดพาในสิ่งที่ดีๆเข้ามา โดยความหมายของพัดทั้ง 4 ใบคือ

ใบแรก เสริมมงคลให้เดินทางอย่างปลอดภัย

ใบที่สอง เสริมมงคลด้านสุขภาพ ทำให้สุขภาพแข็งแรงและมีอายุที่ยืนยาว

ใบที่สาม เสริมมงคลด้าน เงินทองและโชคลาภให้ไหลมาไม่ขาดสาย

ใบที่สี่ เสริมมงคลทุกประการตามแต่ปรารถนา

▴△ เพราะนพเก้า เป็นมากกว่า อัญมณี ▴△

ทำครั้งเดียวต้องทำให้สุด แบบฉุดไม่อยู่ ชนิดที่ใส่แล้วจบ เลือก “วิจิตรศิลป์”

-------------------------------

#สร้อยคอนพเก้า #จี้นพเก้า #สร้อยกังหันลม #จี้กังหัน #IGA #วิจิตรศิลป์ #Vijitsin


3 views0 comments
bottom of page