top of page

"นพเก้า" กับความหมายดีๆ ของ💎 1 เพชร และ 💍 8 พลอย 🤍

"นพเก้า" กับความหมายดีๆ ของ

💎 1 เพชร และ 💍 8 พลอย 🤍

"นพเก้า" คือ อัญมณีมงคล 9 ชนิดที่จะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับผู้ครอบครองในแต่ละด้าน

✨ เพชร เสริมมงคลด้านความยิ่งใหญ่ ร่ำรวย

✨ ทับทิม เสริมลาภยศ ความสำเร็จ

✨ มรกต ป้องกันอันตรายจากสิ่งชั่วร้าย เสริมความศรัทธา

✨ บุษราคัม เสริมเสน่ห์ ให้เป็นที่รักของบุคคลอื่น

✨ โกเมน เป็นสิริมงคลด้านอายุ ทำให้อายุยืน มีสุขภาพที่แข็งแรง

✨ นิลกาฬ (ไพลิน) เสริมด้านความเมตตา ความรัก และความร่ำรวย

✨ มุกดาหาร เสริมมงคล ให้เกิดความร่มเย็นแก่ชีวิต มีชัยเหนือศัตรู

✨ เพทาย เสริม ด้านความร่ำรวย หรือการชนะผูู้อื่น

✨ ไพฑูรย์ (เพชรตาแมว) เสริมด้านการคุ้มครองป้องภัย หรือป้องกันอัคคีภัยทั้งหลาย

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page