top of page

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 23ตุลาคมวันปิยมหาราช

อัปเดตเมื่อ 19 พ.ย. 2566

"พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักของปวงชนชาวไทย"

23​ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต​ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

🤍 การเลิกทาส

🤍 การปฏิรูป ระเบียบบริหารราชการ

🤍 การศึกษา

🤍 การศาล

🤍 การคมนาคม

🤍 การสุขาภิบาล

🤍 การต่างประเทศ

🤍 การศาสนา

🤍 การวรรณคดี

#23ตุลาคมวันปิยมหาราช

#น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page