top of page

วันปิยมหาราช

"วันปิยมหาราช"

23​ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต​ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กษัตริย์ผู้เป็นที่เคารพรักของทวยราษฎร์

#23ตุลาคมวันปิยมหาราช

#น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page