top of page

วันมาฆบูชา 🙏🏻

วันมาฆบูชา 🙏🏻

วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ 🌕

การบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะ ซึ่งเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาฏิโมกข์" โดยมีเหตุการณ์สำคัญที่เคยเกิดขึ้นในวันนี้คือ มีพระสงฆ์จำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย

🪷พิธีกรรมของชาวพุทธวันมาฆบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล

🤍 ช่วงเช้า - ทำบุญ ใส่บาตร ถวายสังฆทาน ทำทาน ปล่อยนกปล่อยปลา

🤍 ช่วงเย็น - เวียนเทียน สวดมนต์ นั่งสมาธิ

#มาฆบูชา #วันสำคัญ #สิริมงคล #วันหยุด #วิจิตรศิลป์ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarii


bottom of page