top of page

เคล็ดสวมแหวนนิ้วไหน 🖐🏻เสริมดวงยังไง "ฉบับมือซ้าย" 💍✨

เคล็ดสวมแหวนนิ้วไหน 🖐🏻

เสริมดวงยังไง "ฉบับมือซ้าย" 💍✨

🤍 นิ้วโป้งข้างซ้าย : ช่วยเสริมดวงให้มีคนอุปถัมภ์ค้ำชู ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จ อีกทั้งในคนที่กล้าๆกลัวๆ หรือคนที่ขาดความมั่นใจ การสวมแหวนที่นิ้วโป้งข้างซ้าย จะช่วยเรียกความมั่นใจให้กับผู้สวมใส่ ซึ่งไม่ว่าจะทำอะไรก็จะมั่นใจมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าใครที่มีความมั่นใจมากเกินไป ก็ไม่ควรสวมใส่แหวนที่นิ้วโป้งข้างซ้าย เพราะจะทำให้กลายเป็นคนที่ไม่เชื่อฟังใคร บ้าอำนาจ หรือเอาแต่ใจตัวเอง

🤍 นิ้วชี้ข้างซ้าย : นิ้วชี้มีความหมายที่แสดงถึงอำนาจ วาสนาและบารมี เพราะนิ้วชี้ มีนัยยะถึงการสั่งการ การชี้นำ จึงเหมาะอย่างมากสำหรับผู้ที่ปรารถนาความเป็นผู้นำ ต้องการเสริมอำนาจวาสนาบารมี ผู้ที่ต้องการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง หากได้สวมแหวนที่นิ้วชี้ข้างซ้าย ก็จะช่วยเสริมดวงในด้านอำนาจ วาสนา ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ผู้สวมใส่มีโอกาสได้เป็นผู้นำ ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งตามที่ปรารถนา

🤍 นิ้วกลางข้างซ้าย : จะช่วยเสริมดวงให้แข็งแกร่งในด้านของความแคล้วคลาดปลอดภัย คุ้มครองให้พ้นจากอันตรายทั้งปวง จึงเหมาะกับคนที่ต้องทำงานเสี่ยงภัยอันตราย คนที่ต้องเดินทางบ่อยๆ หรือมีคนปองร้าย ควรสวมแหวนที่นิ้วกลางข้างซ้าย ขณะเดียวกัน ยังช่วยเสริมดวงคนที่ต้องทำอาชีพเกี่ยวกับการตรวจสอบ ให้ตัดสินใจจากเหตุและผลได้ง่ายมากขึ้น ทำให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น

🤍 นิ้วนางข้างซ้าย : จะช่วยเสริมดวงชะตาด้านความรักได้เช่นกัน ให้เป็นรักที่มั่นคง ซื่อสัตย์ต่อกัน อีกทั้งยังช่วยเสริมความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ จึงเหมาะอย่างมากกับคนที่มีอาชีพเป็นศิลปิน เช่น ทำงานศิลปะ นักเขียน นักดนตรี และยังเหมาะอย่างมากสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีไอเดียในการทำงานเท่าไหร่นัก การสวมแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายจะช่วยปรับในด้านอารมณ์ ความคิดให้เป็นไปในทางบวก เสริมจินตนาการให้มีมากขึ้น

🤍 นิ้วก้อยข้างซ้าย : จะช่วยเสริมของเสน่ห์ของการพูดจา ให้มีเสน่ห์น่าฟังมากยิ่งขึ้น จึงเหมาะอย่างมากกับผู้ที่ทำอาชีพที่ต้องใช้การพูดคุย ติดต่อสื่อสาร เช่น พนักงานขาย นักพูด ขณะเดียวกันยังช่วยเสริมความมั่นใจให้กับคนที่ไม่กล้าแสดงออกทั้งเรื่องของการงาน ตลอดจน เสริมดวงความรัก ให้เป็นคนกล้าแสดงออกต่อคนที่รักมากขึ้น และช่วยให้ความรักมั่นคง คนที่ทุกข์โศกในเรื่องความรัก อยากให้ความสัมพันธ์ดีขึ้น สวมแหวนที่นิ้วก้อยข้างซ้ายก็จะช่วยได้มาก

#แหวนนพเก้า #เคล็ดลับสวมแหวน #แหวนอัญมณี #นพเก้า #NineGemsRing #Gemstones #อัญมณี #Jewelry #IGA #วิจิตรศิลป์ #Vijitsin
ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page