top of page

เริ่มต้นวันขอเงินพระจันทร์ ปี 2567 🌕วันอมาวสี

เริ่มต้นวันขอเงินพระจันทร์ ปี 2567 🌕

วันอมาวสี วันที่พระจันทร์เปล่งแสงและปล่อยพลังงานมากที่สุด หากใครได้สวดคาถาบูชาพระจันทร์ในวันนี้ 🙏🏻 ขอให้มีสุข พบเจอความสงบสุข การงาน การเงินดีขึ้นๆไป ✨

#วันขอเงินพระจันทร์ #ขอพร #โชคลาภ #รวยๆ #วิจิตรศิลป์ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page