top of page

แนะนำบูชาไหว้พระ ประจำวันเกิด ✨🙏🏻😇

อัปเดตเมื่อ 13 ธ.ค. 2566

แนะนำบูชาไหว้พระ ประจำวันเกิด ✨🙏🏻😇

คนเกิดวันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ เสริมสิริมงคล บูชาและไหว้คาถา เสริมดวงชะตาให้กับวันเกิดอย่างตรงจุด 🤍

.

วิธีบูชาไหว้พระตามวนเกิด 7วัน

✨คนเกิดวันจันทร์

มีเทวดา “พระจันทร์” เป็นเทวดาประจำวันเกิด ซึ่งเป็นหนึ่งในเทวดานพเคราะห์ที่มีลักษณะอ่อนโยน ทำให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์มักจะมีความอ่อนโยน มีเสน่ห์ เป็นที่รักใคร่เมตตาของคนอื่น เข้ากับคนรอบข้างได้ง่าย

ด้วยเหตุนี้จึงมี “พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร” เป็นพระประจำวันเกิด มีนัยยะถึงความสุข ความสามัคคีในหมู่ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง และแสดงถึงการคุ้มครองป้องกัน โรคภัยไข้เจ็บ ส่งเสริมดวงชะตาของคนวันจันทร์ให้ประสบแต่ความสุข มีมิตรมาก ญาติพี่น้องช่วยเหลือเกื้อกูล สิ่งไม่ดีทั้งหลายก็ไม่เข้ามากล้ำกรายได้

วิธีบูชาไหว้พระของคนเกิดวันจันทร์ สามารถสวดบทสวดมนต์ได้ทุกบท โดยเฉพาะ บทสรรเสริญพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ และที่สำคัญคือ การสวดคาถาประจำวันเกิด นั่นคือ คาถา “กระทู้เจ็ดแบก” ก่อนสวด ตั้งนะโม 3 จบ แล้วสวดคาถา ว่า “อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา " สวด 15 จบ ตามกำลังวัน ซึ่งมีพุทธคุณด้านแคล้วคลาด คงกระพัน จะช่วยด้านหนุนดวงให้แข็งแกร่ง ไม่ตกต่ำ ป้องกันภยันตราย

.

✨คนเกิดวันอังคาร

มีเทวดา “พระอังคาร” เป็นเทวดาประจำวันเกิด เป็นเทวดานพเคราะห์ที่ให้ผลประเภทบาปเคราะห์ เร่าร้อน รุนแรง คนที่เกิดวันอังคารโดยส่วนใหญ่จึงมีอารมณ์ที่รุนแรง ห้าวหาญ และมักจะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ

ด้วยเหตุนี้ทำให้พระประจำวันเกิดของคนวันอังคาร เป็น “พระพุทธรูป ปางไสยาสน์” หรือ “ปางปรินิพพาน” มีนัยยะถึงความสงบ และการเตือนสติให้ระมัดระวัง ไม่ประมาทต่อการดำรงชีวิต ส่งเสริมดวงชะตาของคนเกิดวันอังคารให้ร่มเย็น จากที่ใจร้อน ก็จะเย็นลง สงบลง ทำให้การดำเนินชีวิตราบรื่นขึ้น

วิธีบูชาไหว้พระของคนเกิดวันอังคาร สามารถสวดบทสวดมนต์ได้ทุกบท โดยเฉพาะ บทสรรเสริญพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ และที่สำคัญคือ การสวดคาถาประจำวันเกิด เรียกว่า “คาถาฝนแสนห่า” ก่อนสวดตั้งนะโม 3 จบ แล้วสวดคาถา ว่า " ติหังจะโตโรถินัง " สวด 8 จบ ตามกำลังวัน จะส่งผลให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง แคล้วคลาด

.

✨คนเกิดวันพุธ (กลางวัน)

มีเทวดา “พระพุธ”เป็นเทวดาประจำวันเกิด ซึ่งเป็นเทพนพเคราะห์ที่มีลักษณะของความอ่อนโยน และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ คนเกิดวันพุธโดยส่วนใหญ่จึงมีลักษณะนิสัย ที่อ่อนโยน ชอบช่วยเหลือผู้อื่น แต่ขณะเดียวกันก็เป็นคนที่ทำคุณกับคนไม่ขึ้น

ด้วยเหตุนี้ พระประจำวันเกิดของคนวันพุธ จึงเป็น “พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร” หรือ “ปางโปรดสัตว์” ที่มีนัยยะถึงการโปรดสัตว์ที่ไม่เลือกชนชั้นวรรณะ ไม่เลือกยากดีมีจน จึงเป็นคติเตือนใจให้คนเกิดวันพุธไม่ต้องใส่ใจว่าทำความดีไปแล้ว จะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ หรือจะมีใครเห็นหรือไม่ อีกทั้งพระปางอุ้มบาตร ยังมีนัยยะถึงความอุดมสมบูรณ์ ไม่ขาดแคลนข้าวปลาอาหาร มีกินมีใช้ จึงส่งเสริมดวงชะตาให้คนเกิดวันพุธกลางวัน ประสบแต่ความสำเร็จ ความอุดมสมบูรณ์ ไม่อดอยาก

วิธีบูชาไหว้พระของคนเกิดวันพุธ สามารถสวดบทสวดมนต์ได้ทุกบท โดยเฉพาะ บทสรรเสริญพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ และที่สำคัญคือ การสวดคาถาประจำวันเกิด ที่เรียกว่า “คาถานารายณ์กลืนสมุทร” หรือ บางแห่งเรียกว่า “นารายณ์เคลื่อนสมุทร” ก่อนสวดให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วสวดคาถาว่า “ ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท” 17 จบ ตามกำลังวัน พุทธคุณของคาถานายรายณ์กลืนสมุทรคือ รักษาโรคภัยไข้เจ็บ มีอานุภาพด้านเมตตามหานิยมอีกด้วย

.

✨คนเกิดวันพุธ (กลางคืน)

มีเทวดา “พระราหู” เป็นเทวดาประจำวันเกิด เป็นเทวดานพเคราะห์ที่ให้ผลด้านบาปเคราะห์ จึงมัวเมา ลุ่มหลง แต่ขณะเดียวกันก็มีอำนาจมาก ทำให้ผู้เกิดวันพุธกลางคืนโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่มีลักษณะโดดเด่น คือ เป็นคนที่พูดจาฉะฉานดูมีอำนาจ กล้าได้กล้าเสีย ในบางครั้งก็เอาแต่ใจ เชื่อคนง่าย ลุ่มหลงมัวเมากับบางสิ่งบางอย่างได้ง่ายเช่นกัน

ด้วยเหตุนี้ พระพุทธรูปประจำวันพุธกลางคืน จึงเป็น “พระพุทธรูปปางป่าเลไลย์” มีนัยยะถึงการเตือนให้ระลึกถึงโทษอันเกิดจากความหลงผิด ความมัวเมาลุ่มหลง จึงส่งเสริมดวงชะตาของคนเกิดวันพุธกลางคืน ให้พบความสงบร่มเย็น ความสุข ความเจริญ ความสามัคคี และการปัดเป่าอันตราย ไม่หลงผิดมัวเมาไปกับสิ่งที่ไม่ดี

วิธีบูชาไหว้พระของคนที่เกิดวันพุธกลางคืน สามารถสวดบทสวดมนต์ได้ทุกบท โดยเฉพาะ บทสรรเสริญพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ และที่สำคัญคือ การสวดคาถาประจำวันเกิด ที่เรียกว่า “นารายณ์พลิกแผ่นดิน” ก่อนสวดตั้งนะโม 3 จบ แล้วสวดคาถาว่า “คะ พุท ปัน ทู ทัม วะ คะ” 12 จบ ตามกำลังวัน มีอานุภาพกลับเคราะห์ร้ายกลายเป็นดี หนุนดวงชะตาให้แข็งแกร่งและป้องกันภัย

.

✨คนเกิดวันพฤหัสบดี

มีเทวดา “พระพฤหัสบดี” เป็นเทวดาประจำวันเกิด เป็นหนึ่งในเทวดานพเคราะห์ที่มีลักษณะนิสัย

เฉกเช่นฤาษี คือมีความเมตตา มีความรอบคอบ คนที่เกิดวันพฤหัสบดีโดยส่วนใหญ่จึงเป็นผู้มีความเมตตา มีความรอบคอบ มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด

ด้วยเหตุนี้ พระประจำวันพฤหัสบดี จึงเป็น “พระพุทธรูปปางสมาธิ” มีนัยยะถึงความรู้แจ้ง ความมีสติปัญญา ความสำเร็จ ส่งเสริมดวงชะตาของคนวันพฤหัสบดี ให้ราบรื่น ประสบความสำเร็จด้วยสติปัญญา

วิธีบูชาไหว้พระของคนที่เกิดวันพฤหัสบดี สามารถสวดบทสวดมนต์ได้ทุกบท โดยเฉพาะ บทสรรเสริญพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ และที่สำคัญคือ การสวดคาถาประจำวันเกิด ที่เรียกว่า “นารายณ์ขว้างจักรตรึงไตรภพ” ก่อนสวดให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วสวด ว่า " ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ " 19 จบ ตามกำลังวัน มีอานุภาพ ขับผีร้าย ปัดเป่าเคราะห์ภัย แคล้วคลาดปลอดภัย

.

✨คนเกิดวันศุกร์

มีเทวดา “พระศุกร์” เป็นเทวดาประจำวันเกิด เป็นเทวดานพเคราะห์ที่มีลักษณะที่รักสวยรักงาม ชอบใช้จินตนาการ อารมณ์และความรู้สึก ทำให้คนเกิดวันศุกร์โดยส่วนมาก รักสวยรักงาม เจ้าสำอาง ชอบด้านศิลปะ บันเทิงต่างๆ เป็นคนยิ้มง่าย อ่อนหวาน นุ่มนวล

ด้วยเหตุนี้ พระประจำวันเกิดของคนวันศุกร์ จึงเป็น “พระพุทธรูปปางรำพึง” มีนัยยะถึงการเตือนให้ระลึกตรึกตรอง ใคร่ครวญ ไม่หลงระเริงไปกับสิ่งยั่วยุต่างๆได้ง่าย ส่งเสริมดวงชะตาของคนวันศุกร์ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น มีความสุข ความเจริญ โดยไม่หลงระเริงหรือประมาทกับสิ่งต่างๆ

วิธีบูชาไหว้พระของคนที่เกิดวันศุกร์ สามารถสวดบทสวดมนต์ได้ทุกบท โดยเฉพาะ บทสรรเสริญพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ และที่สำคัญคือ การสวดคาถาประจำวันเกิด ที่เรียกว่า “ตวาดป่าหิมพานต์” ก่อนสวดให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วจึงกล่าวคาถา ว่า " วา โธ โน อะ มะ มะ วา " 21 จบ มีอานุภาพส่งเสริมดวงชะตาด้านอำนาจ วาสนา และเมตตา อีกทั้งยังช่วยให้เกิดโชคลาภ คุ้มครอง ป้องกันภัยอันตราย

.

✨คนเกิดวันเสาร์

มีเทวดา “พระเสาร์” เป็นเทวดาประจำวันเกิด เป็นเทวดานพเคราะห์ประเภทบาปเคราะห์ ให้ผลรุนแรง ลักษณะโดยทั่วไปจึงค่อนข้างก้าวร้าว ดุดัน แต่ก็มากไปด้วยความลำบากในดวงชะตา จึงทำให้คนเกิดวันเสาร์โดยส่วนมาก เป็นคนที่กิริยาแข็งกร้าว พูดจาห้วนๆ ดื้อเงียบ ขณะเดียวกันในชะตาชีวิตก็จะมักจะพบเจอกับอุปสรรค ความเหน็ดเหนื่อยต่างๆกว่าจะประสบกับความสำเร็จในชีวิต ต้องใช้แรงกายแรงใจอย่างมาก

ด้วยเหตุนี้ พระประจำวันเกิดของวันเสาร์ จึงเป็น “พระพุทธรูปนาคปรก” มีนัยยะถึงการปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากทุกข์โศก พ้นจากภัยต่างๆที่เข้ามา อีกทั้งยังมีนัยยะของความเมตตาอีกด้วย จึงเสริมดวงชะตาของคนวันเสาร์ ให้แข็งแกร่ง พ้นจากความทุกข์ พ้นจากภัยทั้งปวง และเสริมอำนาจเมตตามหานิยมให้มีคนช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์

วิธีบูชาไหว้พระของคนที่เกิดวันเสาร์ สามารถสวดบทสวดมนต์ได้ทุกบท โดยเฉพาะ บทสรรเสริญพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ และที่สำคัญคือ การสวดคาถาประจำวันเกิด ที่เรียกว่า “คาถานารายณ์ถอดจักร” ก่อนสวด ให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วจึงกล่าวคาถาว่า " โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ " อานุภาพป้องกันสิ่งชั่วร้านและถอดถอนสิ่งอัปมงคลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณไสย อาถรรพ์ร้ายให้มลายหายไป

.

✨คนเกิดวันอาทิตย์

มีเทวดา “พระอาทิตย์” เป็นเทวดาประจำวันเกิด เป็นเทวดานพเคราะห์ที่ให้ผลด้านบาปเคราะห์ จึงมีลักษณะของความแข็งกร้าว รุนแรง ทะนงตน ทำให้ลักษณะนิสัยของคนเกิดวันอาทิตย์โดยส่วนใหญ่ เป็นคนเย่อหยิ่งในตนเอง รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี เชื่อมั่นในตนเองสูงไม่ยอมก้มห้วให้ใคร

ด้วยเหตุนี้จึงมี “พระปางถวายเนตร” เป็นพระประจำวันอาทิตย์ มีนัยยะเตือนใจ ให้รู้จักนอบน้อมถ่อมตน จึงจะทำให้ผู้อื่นรักใคร่เมตตา การบูชาพระปางถวายเนตร ยังเสริมดวงชะตา ให้คนเกิดวันอาทิตย์ มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต มีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

วิธีบูชาไหว้พระของคนที่เกิดวันเสาร์ สามารถสวดบทสวดมนต์ได้ทุกบท โดยเฉพาะบทสรรเสริญพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ และที่สำคัญคือ การสวดคาถาประจำวันเกิด ที่เรียกว่า “นารายณ์แปลงรูป” ก่อนสวดให้ตั้งนะโม 3 จบแล้วกล่าวคาถาว่า “อะ วิ สุ นุต สา นุส ติ” 6 จบ ตามกำลังวัน อานุภาพ แคล้วคลาดปลอดภัยจากศัตรู หนุนดวงและป้องกันภัย

.

▴△ เพราะนพเก้า เป็นมากกว่า อัญมณี ▴△

ทำครั้งเดียวต้องทำให้สุด แบบฉุดไม่อยู่ ชนิดที่ใส่แล้วจบ เลือก “วิจิตรศิลป์”

-------------------------------

#มูเตลู #ไหว้พระ #พระประจำวันเกิด #แหวนนพเก้า #นพเก้า #Gemstones #อัญมณี #Jewelry #IGA #วิจิตรศิลป์ #Vijitsinดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ที่คล้ายกัน

ดูทั้งหมด

Commenti


bottom of page