top of page

แหวนนพเก้าสลักลาย ยันต์เก้ายอด ✨

แหวนนพเก้าสลักลาย ยันต์เก้ายอด ✨

"พุทธคุณทั้ง 9 บนแหวนนพเก้า" 💍💎

สุดยอดความเป็นมงคลในแหวนนพเก้า

ทำให้หลายคนอยากครอบครอง เพราะเชื่อว่าอัญมณีทั้ง 9 ชนิด

จะนำพาความโชคดีต่างๆ มาให้กับชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเงิน การงาน

ความรัก อำนาจ วาสนา ความมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนและอื่นๆอีกมาก

แต่พลังแห่งความเป็นมงคลนั้นจะมีอานุภาพมากขึ้น

หากมีการสลักอักขระอันเป็นมงคลต่างๆ เช่น ยันต์เก้ายอด แปลว่า พุทธคุณทั้ง 9 ซึ่งได้ถอดมาจากบทสรรเสริญพุทธคุณ หรือ บทอิติปิโสฯ

คุณของพระพุทธเจ้า ทั้ง 9 ประการ

แสดงให้เห็นได้จากอักขระเลขยันต์ ที่เป็นยอดแหลมทั้ง 9 ยันต์เก้ายอดนี้ มีอานุภาพด้านแคล้วคลาด ป้องกันภัยอันตราย และเมตตามหานิยม และจัดได้ว่าเป็นยันต์ครู ที่นิยมมาตั้งแต่สมัยโบราณ

ซึ่งจะช่วยเสริมอานุภาพของอัญมณีทั้งเก้า ให้แสดงพลังได้มากยิ่งขึ้น

#แหวนนพเก้าสลักลาย #แหวนนพเก้า #วิจิตรศิลป์ #แหวนพูนทรัพย์ #เก้ายอด #ยันต์เก้ายอด #นพเก้า #NineGemsRing #Gemstones #อัญมณี #Jewelry #IGA #วิจิตรศิลป์ #Vijitsin
ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page