top of page

แหวนนพเก้าแท้ ทรงโบราณเป็นเอกลักษณ์ในการสวมใส่แหวนนพเก้า 💍

แหวนนพเก้าแท้ ทรงโบราณ

เป็นเอกลักษณ์ในการสวมใส่แหวนนพเก้า 💍

✨ ในสมัยโบราณนั้น การได้สวมเครื่องประดับที่มีค่า มีความเป็นมงคล แสดงให้เห็นว่า คนๆนั้นจะต้องมีเกียรติยศ มีตำแหน่งเป็นที่นับหน้าถือตา

✨ พลอยนพเก้ายังเป็นที่นิยมกันมากในกลุ่มข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในสมัยโบราณ เพราะใช้สำหรับเป็นเครื่องประกอบเกียรติยศ
ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page