top of page

7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณ

7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

"เจ้าหญิงนักกฏหมาย" ของปวงชนชาวไทย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentare


bottom of page