top of page

GM007 | แหวนนพเก้าอัญมณี "พลอยทัวมาลีน (Tourmaline)"

GM007 | แหวนนพเก้าอัญมณี "พลอยทัวมาลีน (Tourmaline)" โดดเด่น เป็นสง่า แบบแหวนเงินแท้ / ทองคำขาว ล้อมด้วยเพชรน้ำร้อยเต็ม Color D และพลอยนพเก้าแบบ Premium มีใบการันตี IGA พร้อมรับประกันตลอดชีพ

✦ สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ...จากร้าน วิจิตรศิลป์ แหวนนพเก้าแท้ 100% ✦

✓ เพชรแท้น้ำร้อยเต็ม COLOR D EXCELLENT CUT (สามารถลด SPEC เพชร ได้)

✓ พลอยนพเก้าเจียรในใหม่เม็ดต่อเม็ด (ลด SPEC ไม่ได้)

✓ พลอยนพเก้าแท้ 100% ไม่ใช้งานยกชุด หรือ งานกล่อง

✓ แหวนทุกวงผ่านการ CERTIFY พลอย จาก สถาบันอัญมณี มีเล่มให้ (IGA)

▴△ เพราะนพเก้า เป็นมากกว่า อัญมณี ▴△

ทำครั้งเดียวต้องทำให้สุด แบบฉุดไม่อยู่ ชนิดที่ใส่แล้วจบ เลือก “วิจิตรศิลป์”

-------------------------------ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page