top of page

Infinity Nine Gem Ring ♾️ N9001 💍 แหวนนพเก้า แหวนอินฟินิตี้ ร้านแรกที่มีออกแบบดีไซน์ Infinity 💎

 Infinity Nine Gem Ring ♾️ N9001

💍 แหวนนพเก้า แหวนอินฟินิตี้ ร้านแรกที่มีออกแบบดีไซน์ Infinity 💎

ดีไซน์เป็นสัญลักษณ์ของความไม่มีทีสิ้นสุด นั่นหมายถึง ความร่ำรวย อำนาจ วาสนาบารมีหรือความเป็นมงคลด้านอื่นๆ ที่ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยเช่นกัน

สัญลักษณ์ของ “อินฟินิตี้” ยังถูกใช้แทนความโชคดีในชีวิต ที่ญาติมิตรมักจะมอบให้แก่กันในโอกาสหรือเทศกาลสำคัญต่างๆ เพื่อแทนความรู้สึกว่า ให้เกิดสิ่งที่ดีๆกับผู้รับอย่างไม่มีวันสิ้นสุด

นอกจากนี้ “อินฟินิตี้ “ ยังถูกใช้แทนความโชคดีในด้านหน้าที่การงาน ความมั่นคงในชีวิตที่เป็นนิรันดร์อีกด้วย จึงจะเห็นว่า ทั้งชาวยุโรป ชาวจีน หรือแม้กระทั่งชาวไทยเองต่างก็นิยมสัญลักษณ์อินฟินิตี้ ที่ดีไซน์เป็นเครื่องประดับต่างๆมอบให้แก่คนสำคัญ หรือแม้แต่สวมใส่เอง ด้วยความเชื่อที่ว่า ความเป็นนิรันดร์แห่งความโชคดีจะอยู่กับตนตลอดไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ✨

#แหวนทอง #แหวนเงิน #อินฟินิตี้ #แหวนนพเก้า #นพเก้า #วิจิตรศิลป์ #Vijitsin
ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page