top of page

The ancient symbol of harmony

The ancient symbol of harmony.

"แม้จะมีความแตกต่างกัน แต่ทั้งสองพลังเมื่อมาอยู่รวมกันแล้ว จะเกิดความสมดุลของจักรวาล"

ความแตกต่างที่ลงตัวของสัญลักษณ์ “หยินหยาง” ซึ่งเป็นสีขาวและดำนั้น ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวของสองขั้วที่ต่างกัน

แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล กำเนิดแห่งสัญลักษณ์หยินหยาง

สีดำ คือ “หยิน” หมายถึง ดวงจันทร์ เป็นพลังที่แสดงถึงความเยือกเย็น การหยุดนิ่ง ใช้แทนพลังแห่งสตรีเพศ

สีขาว คือ “หยาง” เป็นพลังที่แสดงถึงความร้อนแรง ความกระตือรือร้น ความเคลื่อนไหว เป็นพลังแห่งบุรุษเพศ หรือผู้ชาย

"มีเย็นก็ย่อมมีร้อน มีหยุดนิ่งย่อมมีเคลื่อนไหว มีหญิงย่อมมีชาย"
ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page